Opaste 1

ALKULAN HISTORIAPOLKU - HISTORIESTIGEN PÅ ALKULA

HISTORY PATHWAY OF ALKULA

August Alexander Levón syntyi Raahessa 14.11.1820. Vaasaan hän tuli 19-vuotiaana apteekkari Lindebäckin palvelukseen ja eteni proviisoriksi. Apteekkaria hänestä ei tullut, mutta sen sijaan hänestä tuli Vaasan ensimmäinen teollistaja. Levónin tullessa Vaasaan ei kaupungissa ollut yhtään kunnon tehdasta. Hän perusti mm. tiilitehtaan ja sahan Hietalahteen 1856 ja samana vuonna Vaasan Puuvilla Manufaktuurin Palosaarelle. Se on nykyisin Vaasan yliopiston kampusaluetta.

Levón oli myös innokas puutarhanhoidon harrastaja ja edistäjä. Muutama vuosi Vaasan palon (1852) jälkeen hän muutti uuteen Vaasaan Rantakadulle. Hän kuoli 30.8.1875. Seuraavana vuonna Vaasan höyrymyllyosakeyhtiö siirsi Alkulan myllyn Rantakadulle. Vuonna 1849 perustettu mylly-yhtiö tunnetaan tänä päivänä Vaasan Oy:nä.

 

På svenska:

August Alexander Levón föddes i Brahestad 14.11.1820.  Till Vasa kom han som 19-åring för att arbeta för apotekare Lindebäck.  Han blev provisor men aldrig apotekare, däremot blev han Vasas första industrimagnat. Då Levón anlände till Vasa fanns det inte en enda riktig fabrik i staden. Han grundade bl a en tegelfabrik och ett sågverk i Sandviken 1856 och samma år Vasa Bomulls Manufaktur på Brändö. I dag ligger campuset för Vasa Universitet på platsen. Levón var en främjare av trädgårdskonst. Några år efter Vasa brand (1852) flyttade han till Strandgatan i den nya staden. Han dog 30.8.1875. Året därpå lät Vasa Ångkvarn aktiebolag  flytta kvarnen från Alkula till Strandgatan. Kvarnbolaget som grundades år 1849 är i dag känt under varumärket Vaasan.

In english:

August Alexander Levon was born in Nov 14, 1820 in Raahe. He moved to Vaasa at the age of 19 to work in Lindebäck's Pharmacy and graduated with the highest degree.

He never worked as a pharmacist, but in stead he became the 1st industrializer of Vaasa. At the time when Levon moved to Vaasa, the town had no factories. He established a tile factory, and a sawmill in 1856, and at the same year a cotton mill near the university campus in Palosaari. Levon was also highly intrested in gardening. A few years after the great fire of Vaasa (1852) he moved to the new Vaasa, on Rantakatu. He died in Aug 30, 1875. In 1876, Vaasa steam mill company relocated the operations of ALKULA mill also to Rantakatu. Today, the 1849 established mill is known as Vaasan  Oy.