Opaste 2

ALKULAN HISTORIAPOLKU - HISTORIESTIGEN PÅ ALKULA

HISTORY PATHWAY OF ALKULA

Alkulassa, jossain sen tehtaan alueella, asui vuosina 1849-1853 maalahtelaissyntyinen mylläri Henrik Gabriel Spolander. Tehtaan konttorihenkilökunnan asumisesta ei ole tietoja ennen Vaasan paloa, mutta ainakin vuosina 1852-1854 Alkulassa asui kirjanpitäjä Elias Roos sekä vuosina 1855-1859 kirjanpitäjä Johan Winter. Vuosina 1857-1858 Alkulassa asui, myöhemmin merkittävänä vaasalaisena liikemiehenä tunnettu Anders Joachim Kurtén, joka oli tullut 1854 Levónin palvelukseen. Alkulan tilan omistaja A.A. Levón itse asui melkoisella varmuudella siihen asti päärakennuksessa, kunnes hän 1858 muutti uuteen Vaasaan vastavalmistuneeseen asuintaloonsa.

 

På svenska:

Under åren 1849-1853 bodde den Malaxfödde mjölnaren Henrik Gabriel Spolander på Alkulas fabriksområde.  Det saknas uppgifter om var kontorspersonalen bodde innan Vasa brand, men åtminstone under åren  1852-54 bodde bokhållaren Elias Roos på Alkula liksom  bokföraren Johan Winter, 1855-59.  Anders Joachim Kurtén som senare blev en betydelsefull affärsman i Vasa bodde likaså på Alkula. Han hade anställts av Levón 1854.  Ägaren till Alkula, A.A.Levón själv, bodde med stor sannolikhet i huvudbyggnaden tills han år 1858 flyttade in i sitt nybyggda  hus i den nya staden.

In english:

In 1949-1853 Malax born miller Henrik Gabriel Spolander lived in the vicinity of ALKULA.

No dwelling data of other mill employees before the fire has been found, but at least in 1852-1854 bookkeeper Elias Roos and in 1855-1849 bookkeeper Johan Winter were staying in ALKULA. Later, also the well-known businessman and bankman Anders Joachim Kurten who was employed by A A Levon, lived there. Levon himself lived in ALKULA main building most likely until he moved to his newly built residence in Vaasa in 1858.