Opaste 10

ALKULAN HISTORIAPOLKU - HISTORIESTIGEN PÅ ALKULA

HISTORY PATHWAY OF ALKULA

Pääsisäänkäynnin varrella kasvaa kirsikkapuita ja marjapensaita. Punaisen päärakennuksen puoleisessa päässä on myös kanala, joka kunnostettiin ja maalattiin 2020. Se saa kesäasukkaat suojiinsa yleensä touko-kesäkuun vaihteessa. Toisinaan kesän aikana syntyy tipujakin.

 

På svenska:

Invid huvudingången växer körsbärsträd och bärbuskar. Bredvid huvudbyggnaden finns också ett hönshus som restaurerades och målades 2020. Där flyttar sommargästerna  in i månadsskiftet maj-juni. Vissa somrar har det fötts kycklingar där.

In english:

The main entrance is lined with cherry trees and berry bushes. Hen house is located at the end of the red main building, it was repaired and painted in 2020. Summer residents usually move in at the turn of May-June. Sometimes happy family occasions take place during summertime.