Opaste 5

ALKULAN HISTORIAPOLKU - HISTORIESTIGEN PÅ ALKULA

HISTORY PATHWAY OF ALKULA

Kulmikkaan kiviperustuksen rappaukseen on kirjoitettu A. Dahl 1935. Perustusten keskelle istutetu lajikkeet eivät ole vanhoja maatiaislajeja ehkä joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Ne kuitenkin edustavat niitä lajikkeita, joita 1700- ja 1800-luvulla pihapiireissä ja puutarhoissa kasvoi.

 

På svenska:

I rappningen på den kantiga stengrunden står skrivet A.Dahl 1935. De arter som är planterade mitt i grunden är inte gamla och traditionella, förutom ett fåtal, men de representerar ändå  arter som växte på gårdsplaner och i trädgårdar under 1700- och 1800-talen.

In english:

The edgy stone pavement reads A Dahl 1935. Plants growing in its centre are mainly not old species, some exceptions may occur. These species, however, were popular in courtyards and gardens in the 1700 and 1800 century.