Tietoa meistä

Vaasan 4H-yhdistys on perustettu vuonna 1943 ja teemme nuorisotyötä, ensisijaisesti Alkulan tilalla. Avaintuotteita ovat lasten ja nuorten kerho- ja kurssitoiminta sekä nuorten työllistäminen. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestämme myös retkiä, leirejä sekä tapahtumia.

Toimintaan pääset mukaan monella eri tavalla. Voit liittyä jäseneksi, ilmoittautua vapaaehtoiseksi ohjaajaksi tai vaikkapa antaa lahjoituksen. Kaikki otetaan ilolla vastaan!

4H on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, jonka tavoitteena on: Tukea nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä, käytännöntaitojen omaksumista sekä oman elämän hallintaa. Osallistumalla 4H-toimintaan nuoret oppivat sosiaalisia taitoja, arkielämässä pärjäämistä, kätevyyttä, kansainvälisyyttä ja yritteliäisyyttä.