Opaste 12

ALKULAN HISTORIAPOLKU - HISTORIESTIGEN PÅ ALKULA

HISTORY PATHWAY OF ALKULA

Silloin kun Vaasa paloi 1852, oli kuiva kesä ja kaivot olivat kuivuneet. Se edisti paloa, koska ei ollut sammutusvettä. Alkulan tila on yksi säästyneistä rakennuksista sillä se sijaitsi etäällä palopesäkkeestä.

Vaasa on kaivojen kaupunki. Nykyisen Vaasan keskustassa on jäljellä kolme vanhaa kaivorakennelmaa, jotka tosin eivät ole käytössä. Ne sijaitsevat Hovioikeudenpuistikolla, Kirkkopuistikolla ja Kauppapuistikolla. 

 

På svenska:

Då Vasa brann år 1852 var det en torr sommar och brunnarna var tomma. Man hade inte tillgång till vatten att släcka branden med. Alkula är en av de byggnader som sparades eftersom den ligger långt från brandens centrum.

Vasa är brunnarnas stad. I centrum av den nuvarande staden finns det tre gamla överbyggda brunnar, men de är inte längre i bruk. De finns på Hovrättsesplanaden, Kyrkoesplanaden och Handelsesplanaden.

In english:

When Vaasa burned down in 1852, the summer was very dry, the wells were empty. The lack of water enabled the fire to spread vigorously. The ALKULA farmhouse was one of the few buildings that escaped the fire, thanks to its location far from the fire centre. 

Vaasa is a town of wells, three old out-of-use wells are still decorating the centre of Vaasa: on Hovipuistikko, Kirkkopuistikko and Kauppapuistikko.