Opaste 8

ALKULAN HISTORIAPOLKU - HISTORIESTIGEN PÅ ALKULA

HISTORY PATHWAY OF ALKULA

Levón perusti tälle paikalle ensiksi kemiallisen tehtaan, väritehtaan, joka saatiin tuotantokuntoon 1848. Aluksi 28-vuotias Levón  valmisti tehtaassa lyijynvalkoista ja etikkaa. Alkula nousi pian kaupungin merkittävimmäksi manufaktuuriksi. Edellisten tuotteiden lisäksi Levón myi alueen asukkaille kivennäisvesiä, alkulassa kasvatettuja vihanneksia, jauhoja ja ulkomailta tuottamaansa suolaa. Rakennus oli aluksi kaksikerroksinen, mutta höyrymyllyä varten sitä laajennettiin kolmikerroksiseksi. Kaupunkilaisten ihastuksen kohteena oli ”ruosteveden valmistuslaitos”, joka lähetti jo kolmantena toimintavuotenansa 1851 ainakin 18 000 pulloa kivennäisvettä eri puolille Suomea.

 

På svenska:

Levón grundade först en kemisk fabrik här, en färgfabrik. Produktionen kom i gång 1848. Till en början framställde den 28-årige Levón blyvitt och ättika i fabriken. Alkula blev snabbt stadens mest betydande manufaktur. Förutom de redan nämnda produkterna sålde Levón mineralvatten, grönsaker som producerats på Alkula samt mjöl och salt som han låtit producera utomlands åt invånarna i trakten. Byggnaden bestod till en början av två våningar men för att fylla ångkvarnens behov byggdes ytterligare  en tredje våning till. Stadsborna var förtjusta i”rostvattnets produktionsanläggning” som redan under sitt tredje verksamhetsår 1851 distribuerade över 18000 mineralvattenflaskor runtom i landet.

In english:

Levon established first a chemical factory, painting factory, which started its production in 1848. In the beginning the 28 year old Levon manufactured lead white and vinegar acid. Soon ALKULA became the most important manufacturer in town. In additin to previously listed products, Levon also sold mineral water, locally planted vegetables, flour and imported salt. Later, an extra storey became necessary for the steam mill and was added to the 2-storey building. 'Rust Water Distillery' was very popular among townsmen. In its 3rd production year, at least 18 000 bottles of soda water were sold throughout Finland.