Opaste 3

ALKULAN HISTORIAPOLKU - HISTORIESTIGEN PÅ ALKULA

HISTORY PATHWAY OF ALKULA

Tämä tie, Gripinpolku, on nimetty Bo Joninpoika Gripin mukaan. Hän oli Ruotsin kuningas Albrekt Mecklenburgilaisen yleisvirkamies. Hän otti vallan isännältään 1370 ja sai siten haltuunsa mm. kolmanneksen Ruotsista ja kaikki Suomen linnaläänit, myös Korsholman linnaläänin.

Linnalääni oli valtion paikallishallintoalue Ruotsissa ja Suomessa keskiajalta uuden ajan alkuun. Sen keskuksena oli linna ja päällikkönä kuninkaan tai aateliston luottamusta nauttiva käskynhaltija. Linnaläänin hallinnoima alue vastasi yleensä maakuntalaitoksen yhtä maakuntaa. Linnalääni jakautui voutikuntiin ja hallintopitäjiin. Korsholman linnan vallit ovat Alkulasta noin kahden kilometrin päässä. Grip tarkoittaa aarnikotkaa. 

 

På svenska:

 Denna väg, Gripstigen, är uppkallad efter Bo Jonsson Grip. Han var en slags universaltjänsteman åt den svenske konungen Albrekt av Mecklenburg. Han övertog makten av sin husbonde 1370 och kom i besittning av bl. a. en tredjedel av Sverige och alla slottslän i Finland, även Korsholm.

Ett slottslän utgjorde statens regionala administrationsområde i Finland och Sverige från medeltiden fram till den nya tiden. Dess centrum var slottet eller borgen vars befälhavare åtnjöt förtroende av kungen eller adeln. Det område som administrerades av slottslänet utgjordes i allmänhet av ett landskap. Slottslänet uppdelades i fögderier och administrativa enheter. Vallarna till Korsholms slott befinner sig på cirka två kilometers avstånd från Alkula. En grip är ett fabeldjur med örnhuvud och –klor på en lejonkropp.

In english:

This lane, Gripinpolku, is named after Bo Jonson Grip. He was a subordinate to the Swedish King Albert Mecklenburg. In 1370 he conquered the king and overtook 1/3 of Sweden and all counties in Finland, incl also Korsholm under his command.

From the middle ages until the new age the county, i.e. an area which was surrounded by a castle, was the local ruling area in Sweden and Finland. Its centre was a castle which was ruled by a person who was loyal to the king or the nobility. The castle county was in turn divided into various smaller administrative areas. The castle walls stood ca two km from ALKULA. The word Grip stands for a griffon.