Opaste 7

ALKULAN HISTORIAPOLKU - HISTORIESTIGEN PÅ ALKULA

HISTORY PATHWAY OF ALKULA

Viljamakasiinin tämän päädyn jatkeena erottuu erilliset pienemmän rakennuksen perustukset. Sepän pajan puolelle (rastin 5 suuntaan) alenevassa maastossa on myös kiviperustuksia sekä kulkuväylä.

 

På svenska:

På denna sida av sädesmagasinet syns tydligt grunden av en mindre byggnad. Även i riktning mot smedjan (i riktning mot rast nr 5) finns det stengrunder samt en gång nedför den sluttande terrängen.

In english:

At the end of the grain magazine one can see foudations of a smaller building. Below the blacksmith's shop (No 5) also stone foudations and a path can be detected.