Opaste 13

ALKULAN HISTORIAPOLKU - HISTORIESTIGEN PÅ ALKULA

HISTORY PATHWAY OF ALKULA

Alkulan tilan omistaja ehti A.A. Levón ehti asua Alkulassa kymmenkunta vuotta ennen kuin muutti kaupungin palon jälkeen uuteen Vaasaan 1858. Alkula houkutteli Vanhan Vaasan viimeisinä vuosina kaupunkilaisia sunnuntaikävelyille ihailemaan Levónin istutuksia ja muistelemaan tilan menneisyyttä tupakkapeltoina. 

 

På svenska:

Ägaren till Alkula, A.A.Levón, hann bo  där ett tiotal år innan han bosatte sig i den nya staden efter branden år 1858. Alkulas planteringar lockade stadsborna ut på söndagspromenader i akt och mening  att beundra växterna men också att minnas gårdens historia som tobaksplantage.

In english:

The owner of ALKULA, A A Levon lived in ALKULA ca ten years until he moved to the new Vaasa in 1858. During the last years when old Vaasa was still inhabited, ALKULA, Levon's plantations and tobacco fields were a tempted destination of weekend promenades to all townsmen