Opaste 4

ALKULAN HISTORIAPOLKU - HISTORIESTIGEN PÅ ALKULA

HISTORY PATHWAY OF ALKULA

Kun Kaarle IX vuonna 1606 perusti Vaasan kaupungin Mustasaaren kylään entisen Korsholman linnan, tuolloisen kuninkaankartanon, ääreen, kylän muodosti 13 maanviljelyä ja karjanhoitoa harjoittavaa maalaistaloa. Seudulla viljeltiin tuohon aikaan ruista, ohraa, humalaa, hamppua, pellavaa ja ainakin Korsholmassa hernettä. Siellä herneen ja humalan viljely oli alkanut 1560-luvun lopulla. Myöhemmin viljelykset ja laidunmaat sijoitettiin kaupunkia ympäröivän tulliaidan ulkopuolelle, myös humalatarhat.

 

På svenska:

Då Carl IX år 1606 grundade Vasa stad i Mussor by invid Korsholms slott och kungsladugården, bestod byn av 13 bondgårdar där man både odlade jord och idkade boskapsskötsel. På den tiden odlade man råg, korn, humle, hampa och lin.  På Korsholm veterligen även ärter, i slutet av 1560-talet hade man börjat odla ärter och humle där. Senare placerades odlingsmarkerna och humlegårdarna  utanför tullstaketet som omgärdade staden.

In english:

When Karl IX founded the town of Vaasa in Mustasaari village in 1606 near the Korsholm castle county, the village comprised of 13 farmhouses that cultivated the land and had some cattle. Mainly rye, oats, hop, hemp, linen and, peas at least since the 1560's in Korsholm, were cultivated. Later the pastures, cultivated areas and hop gardens were nearer the town, outside the customs fence.