Opaste 15

ALKULAN HISTORIAPOLKU - HISTORIESTIGEN PÅ ALKULA

HISTORY PATHWAY OF ALKULA

Tätä tupakkapellon päärakennusta laajennettiin 1835 kahdella siivellä sekä rakennettiin uusi pakaritupa ja kolmesta makasiinista muodostunut ulkorakennus pihapiiriin. Jo tuolloin oli päärakennuksen kaakkoispuolella puutarha, nyt siellä on palstaviljelmiä ja kukkapelto toisinaan. Tilan omistajan A.A. Levónin muutettua uuteen Vaasaan Rantakadulle talon siivet siirrettiin sinne.

 

På svenska:

Tobaksplantagens huvudbyggnad förstorades år 1835 med två flyglar, man byggde en ny bagarstuga och tre sammanlänkade magasin bildade en uthusrad kring gården. Redan då fanns det en trädgård på den sydostliga sidan av huvudbyggnaden. I dag finns där odlingslotter och emellanåt en blomsträng.  Efter att ägaren A.A.Levón hade flyttat till Strandgatan i den nya staden flyttades även flyglarna dit.

In english:

The main building of the tobacco field was enlargened in 1835 by two wings. A new bakery was also built and the courtyard had a new outhouse consisting of three separate magazines. Already at that time the garden was situated on the south-east side of the main building. Today, cultivation patches are rented to local inhabitants and sometimes flowers may overtake the fields. As the owner, A A Levon moved, also the house wings were transported to Rantakatu.